STUREGATAN 20

Hyresförhandlingarna för 2019 är ännu inte färdigförhandlade.

Under våren/sommaren kommer taket att läggas om.